دسته: , , , , ,

چگونه تخم مرغ را در بطری بیندازیم؟

نویسنده: اروین برچر، مایک ژرار
مترجم: محمدعلي جعفري
مجموعه: چگونه؟

آیا می توانید رزمناو را در وان حمام شناور کنید؟
آیا باید در باران بدوم؟
چگونه دور دنیا را با قایق طی کنم؟
آیا زمین حرکت می کند؟
و ده ها معمای علمی دیگر

۲۷,۰۰۰ تومان