دسته: , , , , ,

چارلی چاپلین

نویسنده: پاتریشیا برنان دموت
مترجم: محمد علی جعفری
مجموعه: چه کسی بود؟

بازیگر صحنه در پنج سالگی

ستاره ی فیلم های ولگرد کوچولو

یکی از برجسته در صنعت فیلم سازی

 

۱۶,۰۰۰ تومان