دسته: , , , , , ,

مدخل حماسۀ ملی ایران

نویسنده: لیلا ورهرام
مجموعه: مسائل نظری ادبیات

این کتاب کوششی است برای ارایۀ گزارشی کلی از چگونگی به وجود آمدن ژانر حماسه ملی ایران و بررسی اجمالی تعدادی از مهم ترین دلالت های فرهنگی آن در جهان ایرانی

۱۶,۰۰۰ تومان