دسته: , , , , ,

الکساندر گراهام بل

نویسنده: بانی بدر
مترجم: آرش ظهوریان پردل
مجموعه: چه کسی بود؟

پسری که برای خودش لقب گذاشت

مرد جوانی که به افراد ناشنوا آموزش می داد

مخترع تلفن

 

۱۶,۰۰۰ تومان