کریستیانو رونالدو؛ آقای گل جهان در ایران

کریستیانو رونالدو در زمین فوتبال و خارج از آن یکی از مشهورترین افراد جهان است. در اوایل سال ۲۰۲۲ بیش از ۹۶ میلیون نفر او را در توئیتر د...

ادامه مطلب