دسته: , , , , ,

محمدعلی کلی

نویسنده: جیمز باکلی جونیور
مترجم: محمدعلی جعفری
مجموعه: چه کسی بود؟

پسر جوانی که کاسیوس کلی نام داشت
نوجوانی که آموخت مثل یک پروانه شناور باشد و مثل یک زنبور نیش بزند
ارزشمندترین قهرمان سنگین وزن بوکس در تمام دوران

۱۳,۰۰۰ تومان