سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
Skip Navigation Linksانتشارات فاطمی > آرشیو اخبار > متن خبر

با «مکتب‌های ادبی جهان» آشنا شوید

کتاب «مکتب‌های ادبی جهان» نتیجە‌ی کوشش نگارنده برای فراهم آوردن مجموع‌های منسجم از مکتب‌های ادبی با نگاهی به کاربرد و کارکرد انواع آن در ادبیات جهان است.

 

برای خرید کتاب «مکتب‌های ادبی جهان» با 10 تخفیف روی عکس کلیک کنید

 

در این کتاب سعی شده است ساحت‌هایی هرچند مختصر و اندک از این اهداف دربارە‌ی هریک از جنبش‌های ادبی ارائه شود. در مقدمە‌ی هر فصل بحثی دربارە‌ی زمینه‌های سیاسی ـ اجتماعی و علمی هر دوره مطرح شده است و بخشی به نقاشی‌های برجستە‌ی هر دوره اختصاص دارد. هرچند در یک کتاب ادبی فرصت ارائە‌ی مهمترین آثار نقاشی نبود، اما سعی شد تا آثاری نمونه که با آن‌ها مکاتب نقاشی شناخته می‌شوند، ذکر شوند و تصاویری از آن در کتاب بیاید، البته گاهی در برخی از فصل‌ها به برخی آثار از عرصه­‌‌های دیگر هنر مانند موسیقی و موسیقیدان‌ها هم اشاره شده است.

همچنین مؤلف کتاب حاضر در هر فصل ذیل هر مکتب ادبی آوردن نمونه‌هایی از ادبیات جهان (ولو کوتاه و مختصر) را بر خود فرض دانست. این انتخاب‌ها بر اساس نوع ادبی رایج در هر مکتب ادبی و از میان آثار شعری یا داستانی یا درام صورت گرفت. به دلیل محدود بودن حجم کتاب، در برخی موارد ناچار خلاصه‌ای از رمان یا نمایشنامه آمد و همراه با آن تنها به نقل جملاتی مستقیم از آن اثر بسنده شد. تأکید این کتاب بر دوران جدید ادبیات، هنر و فلسفه است که موجبات ‌­آفرینش‌های ادبی تازه را فراهم کرده است. بدیهی است تمامی جنبش‌های نوین ادبی جهان نتیجە‌ی دوران رنسانس و روشنگری است. بنابراین کتاب حاضر نیز در دو فصل با مروری به دورە‌ی رنسانس و روشنگری آغاز می‌شود.

 

مختصری از فصول این کتاب

کتاب شامل چهارده فصل است. در فصل نخست مقدمە‌ی کوتاهی دربارە‌ی تعریف مکتب ادبی می‌آید و پس از آن جدولی برای نشان دادن مهم‌ترین آثار ادبی و مکتب مربوط به آن به‌صورت اجمالی درج شده است. از فصل چهارم تا چهاردهم، یازده مکتب ادبی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند. بدیهی است این تعداد می‌توانست با ذکر مکتب‌های کم اهمیت‌تر افزایش یابد، اما بنابر اهداف کتاب تنها بر مهم‌ترین جنبش‌های ادبی جهان تأکید شد و از مکتب‌های کوچکی چون دادا یا پیشرمانتیسم در ذیل سوررئالیسم و رمانتیسم تعداد و ترتیب چینش سخن گفته شد. هرفصل دارای بخش‌هایی است که معمولا آن‌ها در همە‌ی فصل‌ها شبیه هم است. گاهی بنابر ویژگی‌های خاص هر مکتب ممکن است تعداد فصل‌ها متفاوت باشد، اما به طور کلی مباحث زیر در بخش‌های مختلف هر فصل جای می‌گیرد:

در ابتدای هر فصل ابتدا آن جنبش یا مکتب ادبی معرفی می‌شود و دربارە‌ی ویژگی‌های کلی آن که شامل تشخیص دوره و بازە‌ی زمانی تقریبی مربوط به شکل‌گیری و اوج و انحطاط آن است، بحث می‌شود. در این بخش، از انواع ادبی رایج در آن مکتب سخن می‌رود. سپس مقدماتی در بررسی زمینه‌های علمی، فلسفی و اجتماعی شکل‌گیری مکتب می‌آید و مهمترین فیلسوفان و دانشمندان آن دوره ، به‌شکلی موجز معرفی می‌شوند. سپس با اشاره به انواع هنر‌های رایج آن دوره نمونه‌هایی از نقاشی و نقاشان بنام معرفی می‌شوند تا چونی و چگونگی ارتباط میان هنرها و ادبیات تاحد ممکن آشکار شود. بخش بعد به معرفی چهره‌های شاخص هر مکتب ادبی در کشور‌های مختلف اختصاص دارد. ویژگی‌های مهم آثار ادبی آن مکتب ادبی در بخشی دیگر معرفی می‌شود و بخش آخر هر فصل نیز به آوردن نمونە‌ی آثار از ادبیات جهان اختصاص دارد. در تألیف این کتاب از آثار فراوانی در حوزه‌های مختلف استفاده شد، اما باید اذعان کرد که جز کتاب جنبش‌های ادبی جهان اثر میلنه و کتاب سیدحسینی و میراث‌بران او، برخی کتاب‌ها در هر فصل و به ضرورت، نقش کلیدی ایفا می‌کردند. مثلا بخش رمانتیسم، وام دار کتاب سیر رمانتیسم در اروپای مسعود جعفری، بخش مدرنیسم، بهره گرفته از کتاب ارزشمند مدرنیسم چایلدز با ترجمە‌ی رضا رضایی و در بخش پسامدرنیسم، از کتاب پستمدرنیسم اثر گلن وارد و تبیین پست‌مدرنیسم استیون هیکس استفاده شده است. همچنین در بخش شرح احوال و آثار نویسندگان و شاعران جهان از کتاب تاریخ ادبیات جهان نوشتە‌ی باگنر تراویک به ترجمە‌ی عربعلی رضایی استفادە‌ی بسیار شده است.

برای استفادە‌ی بهتر از کتاب لازم است به چند نکته اشاره شود:

نخست اینکه تصویر تمامی نقاشی‌های مورد اشاره در متن کتاب که با شماره مشخص شده‌اند، به ترتیب در پایان کتاب آمده‌اند. ضروری است خوانندگان ضمن مطالعە‌ی هریک از مکاتب ادبی، به نقاشی‌های مرتبط با آن رجوع کنند. همچنین چون این کتاب تاریخ مکتب‌های ادبی جهان است، بنابراین تمامی تاریخ‌های درج شده به میلادی آمده‌اند. در نتیجه از تکرار آن، هنگام یادکرد تاریخ پرهیز شد. کتاب حاضر فصلی با عنوان مکتب‌های ادبی در ادبیات معاصر فارسی را دربرداشت که با نمونه آثاری از شاعران و نویسندگان ایران همراه شده بود. با توجه به حجم بالای مطالب مربوط به این فصل، در آخرین بازبینی کتاب تصمیم گرفته شد این بخش حذف و برای درج در کتابی با همین عنوان آماده شود.

 

برای خرید این کتاب با 10% تخفیف اینجا کلیک کنید.

گروه بندی کتاب ها