دوشنبه ۱۳۹۷/۹/۱۹
Skip Navigation Linksانتشارات فاطمی > آرشیو اخبار > متن خبر

معرفی کتاب‌های انتشارات فاطمی در خبرنامۀ انجمن ریاضی

ویراست دوم از کتاب «آمار و احتمال مهندسی» تألیف دکتر محمدرضا مشکانی و کتاب «ریاضیات مهندسی» تألیف دکتر محمدرضا پورنکی، دکتر محمود حصارکی و دکتر مرتضی فتوحی در خبرنامۀ شمارۀ 151 انجمن ریاضی ایران معرفی شده است.

                        

 

برای اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید.

http://www.fatemi.ir/Images/NewsImages/ims_newsletter_1511.pdf

گروه بندی کتاب ها