جمعه ۱۳۹۷/۴/۲۹
Skip Navigation Linksانتشارات فاطمی > آرشیو اخبار > متن خبر

ویراست دوم از کتاب «مقدمه‌ای بر نظریۀ مدول‌ها» تألیف دکتر سیامک یاسمی و دکتر محمدرضا پورنکی منتشر شد


از آنجا که تحصیل در بسیاری از گرایش‌های رشتۀ ریاضی در گرایش‌های وابسته به جبر نیاز به آشنایی کامل با مدول‌ها دارد، درسی با عنوان جبر پیشرفته در دورۀ کارشناسی ارشد رشتۀ ریاضی ارائه می‌شود که یکی از هدف‌های آن، آشنایی با نظریۀ مدول‌هاست.

کتاب «مقدمه‌ای بر نظریۀ مدول‌ها» منبعی مناسب برای درس جبر پیشرفته است، که برای تدریس در یک نیم‌سال تحصیلی به طول 15 هفته در 3 بخش مباحث مقدماتی مدول‌ها، مباحث رسته‌ای مدول‌ها و مطالب تکمیلی مدول‌ها تدوین شده است.

این کتاب ویراست جدیدی از کتاب مقدمه‌ای بر نظریۀ مدول‌ها است که پیش از این توسط انتشارات دانشگاه صنعتی شریف به چاپ رسیده بود. سرفصل‌های کتاب عبارتند از:

مباحث مقدماتی/ فصل 1: مدول‌ها و زیرمدول‌ها/ فصل 2: همریختی‌ها و دنباله‌های دقیق/ فصل3: حاصل‌ضرب و حاصل جمع‌‌بندی مدول‌ها/ فصل4: Hom/ فصل5: ضرب تانسوری

مباحث رسته‌ای/ فصل 6: رسته و تابعگون/ فصل7: مدول‌های آزاد/ فصل 8: مدول‌های پروژکتیو/ فصل 9: مدول‌های انژکتیو/ فصل 10: مدول‌های یکدست

مباحث تکمیلی/ فصل 12: شرط‌های زنجیری روی مدول‌ها/ فصل 13: حلقه‌های نوتری و آرتینی/فصل 14: حلقه‌های ساده و نیم‌ساده

کتاب «مقدمه‌ای بر نظریۀ مدول‌ها» تألیف سیامک یاسمی و محمدرضا پورنکی با همکاری مشترک انتشارات دانشگاه صنعتی شریف و انتشارات فاطمی منتشر شد.

گروه بندی کتاب ها