یکشنبه ۱۳۹۷/۳/۶
Skip Navigation Linksانتشارات فاطمی > آرشیو اخبار > متن خبر

کتاب «مسئله‌های پیکارجوی شیمی» تألیف سید حیدر مروج و پیام افتخار جهرمی به زودی منتشر می‌شود

در کتاب «مسئله‌های پیکارجوی شیمی» مسئلههای تشریحی در مباحث شیمی آلی، شیمی تجزیه، ترمودینامیک و کوانتوم برای آمادگی شرکت در آزمون مرحلۀ دوم المپیاد شیمی شبیه سازی شده است و نیز پاسخهای تشریحی و همه جانبه به این مسائل داده شده است. در این کتاب سؤا‌لهای ایدهدار و سخت تری نسبت به آزمونهای مرحلۀ دوم و سؤالهای کتابهای شیمی عمومی آمده است؛ از این‌رو پیش از حل مسئلههای کتاب، باید روی هر مبحث در حد کتاب های شیمی عمومی مسلط باشید. اگرچه تعداد سؤال‌های هر مبحث زیاد نیست، اما معتقدیم اگر خواننده همۀ مفاهیم مطرح شده در سؤال‌های این کتاب را فرا بگیرد، در آزمون مرحلۀ دوم می‌تواند سؤال‌ها را حل کند

این کتاب در 4 فصل تدوین شده است

فصل 1: ساختار اتم و کوانتوم

فصل 2: استوکیومتری، تعادل اسید و باز، تعادلات یونی

فصل 3: ترمودینامیک

فصل 4: شیمی آلی

مطالعۀ این کتاب به شرکت‌کنندگان آزمون مرحلۀ اول و دوم المپیاد شیمی، دانش‌آموزان علاقه‌‌مند به درک مفهومی شیمی و حل مسئلۀ بیشتر و دانشجویان سال‌های اول و دوم دورۀ کارشناسی رشته‌های شیمی و مهندسی شیمی توصیه می‌شود

گروه بندی کتاب ها