یکشنبه ۱۳۹۷/۳/۶
Skip Navigation Linksانتشارات فاطمی > آرشیو اخبار > متن خبر

کتاب «نظریۀ جاویدان» ترجمۀ محمدرضا مشکانی با همکاری انتشارات فاطمی و انجمن آمار ایران به زودی منتشر می‌شود

نظریۀ جاویدان گزارشی جذاب و خواندنی از فراز و فرودهای نظریه‌ای از احتمال برای محاسبۀ احتمال علت‌های مختلف یک پیشامد است. این نظریه ابتدا توسط کشیش انگلیسی تامس بیز در نیمۀ دوم سده هجدهم و سپس یکی دو دهه بعد توسط ریاضی اخترشناس فرانسوی پیرسیمون الپالس به طور مستقل ابداع و به کار بسته شد. از آن زمان تاکنون این نظریه در تقابل با نظریۀ بسامدی احتمال افت و خیزهای فراوان داشته است و در حال حاضر قبول عام یافته است.

کاربست‌های جالب این نظریه، درمسایل خطیر و بسیار گوناگون تصویری از تحول و تکامل یک نظریۀ علمی را گزارش می‌کند. گفته‌اند که کاربرد آن در شکستن رمز نیروی دریایی آلمان در جنگ جهانی دوم مدت جنگ را دو سال کوتاهتر کرد. موفقیت‌های این نظریه در پیدا کردن زیردریایی‌های گمشده در اقیانوس‌ها، هواپیماهای سقوط کرده در دریاها، و انواع پرشمار کاربردهای جالب آن در حل مسائل علمی‌، اقتصادی و اجتماعی این نظریه را به یکی از ابزارهای علمی رایج امروزی در آورده است. پیدایش رایانه‌های پرقدرت و سریع در دهه‌های اخیر، به ویژه دسترسی به نرم افزارهای کاربر دوست موجب شده است که پژوهشگران و دانشمندان علوم مختلف بتوانند این نظریه را در کارهای علمی خود به کار بندند. نمونههایی از این کاربردها در این کتاب آمده است.

:این کتاب در پنج باب تدوین شده است

باب اول: عصر روشنفکری و واکنش پادبیزی: همه صحبت از علت‌ها/ مردم همه فن حریف/ تردیدهای پرشمار، مدافعان کم شمار

باب دوم: دوران جنگ جهانی دوم: قاعدۀ بیز در جنگ/ باز هم مرده و مدفون

باب سوم: بازگشت به زندگی شکوه‌مند: آرتور بیلی/ از ابزار تا الهیات/ کورنفیلد، سرطان ریه، و حمله‌های قلبی/  همیشه یک نخستین بار وجود دارد/ 46656 گونه

باب چهارم: اثبات ارزش خویش: تصمیم‌های بازرگانی/  نویسندۀ مقاله های فدرالیست کیست؟/  سلحشور جنگ سرد/  جزیرۀ سه مایلی/ کاوش‌های نیروی دریایی

باب پنجم: پیروزی: یافتم!/ سنگ‌های رشید

کتاب «نظریۀ جاویدان» ترجمۀ محمدرضا مشکانی با همکاری مشترک انتشارات فاطمی و انجمن آمار ایران به زودی منتشر می‌شود 

گروه بندی کتاب ها