پنجشنبه ۱۳۹۷/۳/۳۱
Skip Navigation Linksانتشارات فاطمی > آرشیو اخبار > متن خبر

اولین عنوان کتاب از مجموعه ی «داستان هایی برای فکر کردن» به زودی منتشر می شود

دروغ های کُنفوسیوس اولین عنوان کتاب از مجموعه ی «داستان هایی برای فکر کردن» است که به زودی منتشر می شود. «چونگ رن ای» بر اساس زندگی یک فیلسوف و حکیم چینی به نام کُنفوسیوس، این کتاب را به رشته تحریر درآورده است. کُنفوسیوس، حدود 550 سال پيش از ميلاد مسيح در چين زندگي می کرد. به همان اندازه که انجیل در مغرب زمين تأثیرگذار بوده، کتاب هاي کُنفوسیوس هم در مشرق زمين تأثیرگذار بوده و از نسلي به نسل بعد منتقل شده است. کُنفوسیوس از کودکی به تنهایی و با تلاش فراوان دانش اندوخت و بعدها استاد فلسفه و اخلاق شد. او در حکومت نونارا در چين به تعلیم شاگردانش مشغول بود، اما مجبور شد از آنجا برود. در حقیقت ساماهانته كه اين داستان از زبان او بيان مي شود قصد داشت کُنفوسیوس را در نونارا بکشد. البته ديگر قسمت های مربوط به ساماهانته در اين داستان تخيلي است. او کُنفوسیوس را تعقیب نمي كرد و اين بخش ها برای جذابیت بیشتر داستان اضافه شده است

                        

يكي از مهمترين تعاليم كنفوسيوس،تلاشبراي انسان بودن است. در داستان «دروغهاي ُكنفوسيوس!« هم به اين موضوع اشاره شده است. ُكنفوسيوس انسان بودن را براي هر فرد به صورتي متفاوت تعريف كرده است. اما كارهايي هم بوده كه او به همه توصيه كرده است: اينكه مؤدب باشيم، به نزديكان خود يعنی پدر، مادر، خواهر و برادر احترام بگذاريم، ديگران را درک كنيم و مراقبشان باشيم. به نظر شما چه رابطه اي بين درک كردن ديگران و مراقب آنها بودن وجود دارد؟ آيا اگر ما نتوانيم كسي را درک كنيم، نميتوانيم مراقبش باشيم و به او احترام بگذاريم؟ از كجا ميتوانيم مطمئن شويم كه كسي را درک كرده ايم؟ این کتاب ذهن شما را به پاسخ این پرسش ها نزدیک می کند

 

 

گروه بندی کتاب ها