یکشنبه ۱۳۹۷/۳/۶
Skip Navigation Linksانتشارات فاطمی > علمی عمومی
   تازه های علمی عمومی  
   منتخب عناوین  

ازمجموعه کتابهای : تازه‌هایی از علم امروز

تألیف : دان ناردو

منتخب طرح سامان‌بخشي كتاب‌هاي رشد

ترجمه : هوشنگ شرقي

پدر ارتباطات مدرن

منتخب طرح سامان بخشي كتاب هاي رشد

ازمجموعه کتابهای : پیشگامان علم

ویرایش : شهرزاد فتوحی

 
برای پر کردن فرم پذیرش اثر کلیک کنید
برای پر کردن فرم همکاری کلیک کنید