گروه بندی کتاب ها
دانلود کاتالوگ ها وبروشورها
وبگاه حساب دیفرانسیل و انتگرال
فرصت های شغلی در فاطمی
 

راهنمای معلمان و والدین ۵

زنگ حل مسئله همگام با ریاضیات کانگورو ۵

ازمجموعه کتابهای : زنگ حل مسئله

چاپ اول - ۱۳۹۵

 ( ۰  یادداشت )  برای این کتاب یادداشت بنویسید

 

 

تعداد صفحات : ۶۹

شابک سیزده رقمی:

۹۷۸-۹۶۴-۳۱۸-۹۱۳-۶

قطع کتاب : رقعی

وزن کتاب : ۹۶   گرم

نوع جلد : نرم


راهنمای معلمان و والدین ۵

زنگ حل مسئله همگام با ریاضیات کانگورو ۵

ازمجموعه کتابهای : زنگ حل مسئله

چاپ دوم - ۱۳۹۷

 ( ۰  یادداشت )  برای این کتاب یادداشت بنویسید

 

قیمت پشت جلد ۸۰۰۰۰ ریال

تخفیف ویژه خرید اینترنتی ۱۰ درصد

-----------------------------------------------------

قیمت نهایی ۷۲۰۰۰ ریال

 

تعداد صفحات : ۶۹

شابک سیزده رقمی:

۹۷۸-۹۶۴-۳۱۸-۹۱۳-۶

قطع کتاب : رقعی

وزن کتاب : ۹۶   گرم

نوع جلد : نرم


متن پشت جلدصفحات نمونه