گروه بندی کتاب ها
دانلود کاتالوگ ها وبروشورها
وبگاه حساب دیفرانسیل و انتگرال
فرصت های شغلی در فاطمی
 

حساب دیفرانسیل و انتگرال (استوارت)

قسمت دوم

ویراست ششم

ازمجموعه کتابهای : حساب دیفرانسیل و انتگرال

ترجمه : ارشک حمیدی

چاپ دهم - ۱۳۹۶

 ( ۲  یادداشت )  برای این کتاب یادداشت بنویسید

 

 

تعداد صفحات : ۵۸۸

شابک سیزده رقمی:

۹۷۸-۹۶۴-۳۱۸-۶۱۴-۲

قطع کتاب : رحلی کوچک

وزن کتاب : ۱۳۱۴   گرم

نوع جلد : نرم


متن پشت جلدسخنی با مخاطبینمقدمه مؤلفنقدها ونظرهافهرست مطالب