سه شنبه ۱۳۹۶/۸/۳۰
Skip Navigation Linksانتشارات فاطمی > آموزش عالی > کتاب های دانشگاهی
   تازه های دانشگاهی  
   منتخب عناوین  

جلد دوم

ترجمۀ ویرایش سوم

ازمجموعه کتابهای : ریاضیات گسسته و ترکیبیاتی

ناشر: نشر علوم ریاضی ره آورد(وابسته به موسسه فرهنگی فاطمی)

منتخب طرح سامان بخشي كتاب هاي رشد

ترجمه : ارشک حمیدی

طراحی خانه مسکونی

منتخب طرح سامان بخشي كتاب هاي رشد

ویرایش : مهسا مهدیلو

 
برای پر کردن فرم پذیرش اثر کلیک کنید
برای پر کردن فرم همکاری کلیک کنید