پنجشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۳۰
Skip Navigation Linksانتشارات فاطمی > آموزش عالی > کتاب های دانشگاهی
   تازه های دانشگاهی  
   منتخب عناوین  

منتخب طرح سامان بخشی کتاب های رشد

ویرایش : مهسا مهدیلو

جلد چهارم

ترجمۀ ویرایش سوم

ازمجموعه کتابهای : ریاضیات گسسته و ترکیبیاتی

جلد دوم: ترمودینامیک، ارتعاش ها و امواج

ازمجموعه کتابهای : مباني فيزيك

ترجمه : منیژه رهبر