یکشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۸
Skip Navigation Links
  نمایش موارد   ۱   تا   ۱۰   از   ۱۲                                مرتب سازی بر اساس   

۱.

تقدیر شده در هجدهمین دورۀ کتاب فصل

ازمجموعه کتابهای : فيزيولوژي جانوري

 ( ۱  یادداشت )

 

قیمت پشت جلد ۵۵۰۰۰۰ ریال

تخفیف ویژه خرید اینترنتی ۱۰ درصد

-----------------------------------------------------

قیمت نهایی ۴۹۵۰۰۰ ریال

۲.

تقدیر شده در هجدهمین دورۀ کتاب فصل

ازمجموعه کتابهای : فيزيولوژي جانوري

 ( ۶  یادداشت )

 

قیمت پشت جلد ۵۵۰۰۰۰ ریال

تخفیف ویژه خرید اینترنتی ۱۰ درصد

-----------------------------------------------------

قیمت نهایی ۴۹۵۰۰۰ ریال

۳.

 ( ۹  یادداشت )

 

قیمت پشت جلد ۲۶۰۰۰۰ ریال

تخفیف ویژه خرید اینترنتی ۱۰ درصد

-----------------------------------------------------

قیمت نهایی ۲۳۴۰۰۰ ریال

۴.

 ( ۲  یادداشت )

 

قیمت پشت جلد ۳۵۰۰۰۰ ریال

تخفیف ویژه خرید اینترنتی ۱۰ درصد

-----------------------------------------------------

قیمت نهایی ۳۱۵۰۰۰ ریال

۵.

ازمجموعه کتابهای : پژوهشی در زیست‌شناسی

تألیف : برین کلارک

 ( ۰  یادداشت )

قیمت پشت جلد ۴۳۰۰ ریال

این کتاب نایاب است

 

۶.

ازمجموعه کتابهای : پژوهشی در زیست‌شناسی

تألیف : دنیس ویتلی

 ( ۰  یادداشت )

قیمت پشت جلد ۳۸۰۰ ریال

این کتاب نایاب است

 

۷.

ازمجموعه کتابهای : پژوهشی در زیست‌شناسی

 ( ۰  یادداشت )

قیمت پشت جلد ۴۰۰۰ ریال

این کتاب نایاب است

 

۸.

ازمجموعه کتابهای : پژوهشی در زیست‌شناسی

ترجمه : حسین دانشفر

 ( ۴  یادداشت )

قیمت پشت جلد ۳۵۰۰ ریال

این کتاب نایاب است

 

۹.

ازمجموعه کتابهای : پژوهشی در زیست‌شناسی

تألیف : برین دیل

ترجمه : فریده شریفی

 ( ۰  یادداشت )

قیمت پشت جلد ۳۵۰۰ ریال

این کتاب نایاب است

 

۱۰.

ویراست ۵

 ( ۳  یادداشت )

 

قیمت پشت جلد ۳۸۰۰۰۰ ریال

تخفیف ویژه خرید اینترنتی ۱۰ درصد

-----------------------------------------------------

قیمت نهایی ۳۴۲۰۰۰ ریالصفحه آخر صفحه بعد صفحه قبل صفحه اول
گروه بندی کتاب ها