دوشنبه ۱۳۹۷/۷/۳۰
Skip Navigation Links
  نمایش موارد   ۱   تا   ۱۰   از   ۱۱                                مرتب سازی بر اساس   

۱.

منتخب طرح سامان بخشي كتاب هاي رشد

 ( ۰  یادداشت )

 

قیمت پشت جلد ۲۳۰۰۰۰ ریال

تخفیف ویژه خرید اینترنتی ۱۰ درصد

-----------------------------------------------------

قیمت نهایی ۲۰۷۰۰۰ ریال

۲.

سال دوم نظام جدید آموزش متوسّطه

نظری. فنی و حرفه‌ای. کاردانش

 ( ۰  یادداشت )

 

قیمت پشت جلد ۱۳۰۰۰۰ ریال

تخفیف ویژه خرید اینترنتی ۱۰ درصد

-----------------------------------------------------

قیمت نهایی ۱۱۷۰۰۰ ریال

۳.

سال اول دبیرستان

منتخب طرح سامان بخشي كتاب هاي رشد

 ( ۰  یادداشت )

قیمت پشت جلد ۹۰۰۰۰ ریال

این کتاب نایاب است

 

۴.

سال اول دبیرستان

منتخب طرح سامان بخشي كتاب هاي رشد

 ( ۰  یادداشت )

قیمت پشت جلد ۱۳۰۰۰۰ ریال

این کتاب نایاب است

 

۵.

سال دوم آموزش متوسّطه

نظری. فنی و حرفه‌ای. کاردانش

منتخب طرح سامان بخشي كتاب هاي رشد

 ( ۰  یادداشت )

قیمت پشت جلد ۱۵۰۰۰۰ ریال

این کتاب نایاب است

 

۶.

قالب های ‌شعر، بیان وبدیع

سال سوم نظام جدید آموزش متوسطه

منتخب طرح سامان بخشي كتاب هاي رشد

 ( ۰  یادداشت )

 

قیمت پشت جلد ۱۵۰۰۰۰ ریال

تخفیف ویژه خرید اینترنتی ۱۰ درصد

-----------------------------------------------------

قیمت نهایی ۱۳۵۰۰۰ ریال

۷.

سال سوم آموزش متوسّطه

شاخه‌ی نظری به استثنای رشته‌ی علوم انسانی

منتخب طرح سامان بخشي كتاب هاي رشد

 ( ۵  یادداشت )

قیمت پشت جلد ۴۴۰۰۰ ریال

این کتاب نایاب است

 

۸.

سال سوم آموزش متوسّطه

شاخه نظری به استثنای رشته ادبیات و علوم انسانی

 ( ۰  یادداشت )

قیمت پشت جلد ۴۵۰۰۰ ریال

این کتاب نایاب است

 

۹.

سال سوم آموزش متوسّطه

نظری (رشتهٔ ادبیّات و علوم انسانی)

منتخب طرح سامان بخشي كتاب هاي رشد

 ( ۰  یادداشت )

قیمت پشت جلد ۴۷۰۰۰ ریال

این کتاب نایاب است

 

۱۰.

دورهٔ پیش‌دانشگاهی

درس مشترک کلیّه‌ی رشته‌ها

 ( ۰  یادداشت )

قیمت پشت جلد ۳۱۰۰۰ ریال

این کتاب نایاب است

 صفحه آخر صفحه بعد صفحه قبل صفحه اول
گروه بندی کتاب ها