شنبه ۱۳۹۷/۳/۵
Skip Navigation Links
  نمایش موارد   ۱   تا   ۱۰   از   ۱۵                                مرتب سازی بر اساس   

۱.

ازمجموعه کتابهای : کتاب‌های 100

ویرایش : ناصر مقبلی

 ( ۰  یادداشت )

 

قیمت پشت جلد ۷۰۰۰۰ ریال

تخفیف ویژه خرید اینترنتی ۱۰ درصد

-----------------------------------------------------

قیمت نهایی ۶۳۰۰۰ ریال

۲.

منتخب طرح سامان بخشي كتاب هاي رشد

ازمجموعه کتابهای : کتاب‌های موضوعی فیزیک

ویرایش : ناصر مقبلی

 ( ۰  یادداشت )

 

قیمت پشت جلد ۱۳۰۰۰۰ ریال

تخفیف ویژه خرید اینترنتی ۱۰ درصد

-----------------------------------------------------

قیمت نهایی ۱۱۷۰۰۰ ریال

۳.

دورهٔ پیش‌دانشگاهی

رشتهٔ علوم تجربی

منتخب طرح سامان بخشي كتاب هاي رشد

ویرایش : ناصر مقبلی

 ( ۰  یادداشت )

قیمت پشت جلد ۳۴۰۰۰ ریال

این کتاب نایاب است

 

۴.

دورهٔ پیش‌دانشگاهی

رشتهٔ علوم ریاضی

منتخب طرح سامان بخشي كتاب هاي رشد

ویرایش : ناصر مقبلی

 ( ۰  یادداشت )

قیمت پشت جلد ۳۹۵۰۰ ریال

این کتاب نایاب است

 

۵.

منتخب طرح سامان بخشي كتاب هاي رشد

ازمجموعه کتابهای : کتاب‌های موضوعی فیزیک

ویرایش : ناصر مقبلی

 ( ۰  یادداشت )

قیمت پشت جلد ۱۵۵۰۰ ریال

این کتاب نایاب است

 

۶.

دورهٔ پیش‌دانشگاهی

رشتهٔ علوم ریاضی

منتخب طرح سامان بخشي كتاب هاي رشد

ویرایش : ناصر مقبلی

 ( ۰  یادداشت )

قیمت پشت جلد ۲۶۵۰۰ ریال

این کتاب نایاب است

 

۷.

ویرایش دوم

منتخب طرح سامان بخشي كتاب هاي رشد

ازمجموعه کتابهای : کتاب‌های موضوعی فیزیک

ویرایش : ناصر مقبلی

 ( ۱  یادداشت )

قیمت پشت جلد ۱۵۰۰۰ ریال

این کتاب نایاب است

 

۸.

ویرایش دوم

منتخب طرح سامان بخشي كتاب هاي رشد

ازمجموعه کتابهای : کتاب‌های موضوعی فیزیک

ویرایش : ناصر مقبلی

 ( ۱  یادداشت )

قیمت پشت جلد ۱۸۰۰۰ ریال

این کتاب نایاب است

 

۹.

دورهٔ پیش‌دانشگاهی

رشتهٔ علوم تجربی

منتخب طرح سامان بخشي كتاب هاي رشد

ویرایش : ناصر مقبلی

 ( ۰  یادداشت )

قیمت پشت جلد ۱۹۹۰۰ ریال

این کتاب نایاب است

 

۱۰.

ازمجموعه کتابهای : کتاب‌های موضوعی فیزیک

ویرایش : ناصر مقبلی

 ( ۰  یادداشت )

قیمت پشت جلد ۱۱۵۰۰ ریال

این کتاب نایاب است

 صفحه آخر صفحه بعد صفحه قبل صفحه اول
گروه بندی کتاب ها