سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
Skip Navigation Links
  نمایش موارد   ۱   تا   ۹   از   ۹                                مرتب سازی بر اساس   

۱.

جلد اول: مکانیک

ازمجموعه کتابهای : فیزیک پایه

 ( ۳  یادداشت )

 

قیمت پشت جلد ۲۴۰۰۰۰ ریال

تخفیف ویژه خرید اینترنتی ۱۰ درصد

-----------------------------------------------------

قیمت نهایی ۲۱۶۰۰۰ ریال

۲.

جلد دوم: سیالات، حرارت و امواج

ازمجموعه کتابهای : فیزیک پایه

ترجمه : محمد خرّمی

 ( ۱  یادداشت )

 

قیمت پشت جلد ۲۲۰۰۰۰ ریال

تخفیف ویژه خرید اینترنتی ۱۰ درصد

-----------------------------------------------------

قیمت نهایی ۱۹۸۰۰۰ ریال

۳.

جلد سوم: الکتریسیته، مغناطیس و الکترومغناطیس

ازمجموعه کتابهای : فیزیک پایه

ترجمه : محمد خرّمی

 ( ۰  یادداشت )

 

قیمت پشت جلد ۲۲۰۰۰۰ ریال

تخفیف ویژه خرید اینترنتی ۱۰ درصد

-----------------------------------------------------

قیمت نهایی ۱۹۸۰۰۰ ریال

۴.

جلد چهارم: نور و فیزیک نوین

ازمجموعه کتابهای : فیزیک پایه

ترجمه : ناصر مقبلی

 ( ۴  یادداشت )

قیمت پشت جلد ۱۵۰۰۰۰ ریال

این کتاب نایاب است

 

۵.

خلاصه مطالب مهم،اصول ومعادلات-پرسشهای کیفی با پاسخ

پرسشهای چند گزینه‌ای:پاسخ ها وتوضیح ها -

منتخب طرح سامان بخشي كتاب هاي رشد

ازمجموعه کتابهای : فیزیک پایه

ترجمه : ناصر مقبلی

ویرایش : بهرام معلمی

 ( ۰  یادداشت )

قیمت پشت جلد ۲۱۰۰۰ ریال

این کتاب نایاب است

 

۶.

منتخب طرح سامان بخشي كتاب هاي رشد

ازمجموعه کتابهای : فیزیک پایه

ترجمه : ناصر مقبلی

ویرایش : بهرام معلمی

 ( ۲  یادداشت )

قیمت پشت جلد ۱۵۰۰۰ ریال

این کتاب نایاب است

 

۷.

تألیف : هِلَن , هاجسون

ترجمه : شاهده سعیدی

ویرایش : بهرام معلمی

 ( ۱  یادداشت )

قیمت پشت جلد ۸۹۰۰ ریال

این کتاب نایاب است

 

۸.

ویرایش : بهرام معلمی

 ( ۰  یادداشت )

قیمت پشت جلد ۳۰۰۰ ریال

این کتاب نایاب است

 

۹.

تألیف : آجوی گاتاک

ویرایش : بهرام معلمی

 ( ۰  یادداشت )

قیمت پشت جلد ۴۲۰۰ ریال

این کتاب نایاب است

 صفحه آخر صفحه بعد صفحه قبل صفحه اول
گروه بندی کتاب ها