پنجشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۳۰
Skip Navigation Links
  نمایش موارد   ۱   تا   ۱۰   از   ۱۲                                مرتب سازی بر اساس   

۱.

کارگاه حل تمرین و فعالیتهای تکمیلی( سرآمد)

سال اول دبیرستان

ازمجموعه کتابهای : عربی (سرآمد)

تألیف : حسین منصوری

 ( ۲۹  یادداشت )

قیمت پشت جلد ۱۳۰۰۰۰ ریال

این کتاب نایاب است

 

۲.

راهنمای مطالعه و محتوای تکمیلی (سرآمد)

سال اول دبیرستان

منتخب طرح سامان بخشي كتاب هاي رشد

ازمجموعه کتابهای : عربی (سرآمد)

 ( ۰  یادداشت )

قیمت پشت جلد ۹۰۰۰۰ ریال

این کتاب نایاب است

 

۳.

سال سوم آموزش متوسّطه

نظری (رشته‌های علوم تجربی، ریاضی و فیزیک)

 ( ۳  یادداشت )

 

قیمت پشت جلد ۱۰۰۰۰۰ ریال

تخفیف ویژه خرید اینترنتی ۱۰ درصد

-----------------------------------------------------

قیمت نهایی ۹۰۰۰۰ ریال

۴.

سال اول

دوره‌ی راهنمایی تحصیلی

 ( ۰  یادداشت )

قیمت پشت جلد ۲۵۰۰۰ ریال

این کتاب نایاب است

 

۵.

سال دوم

دوره‌ی راهنمایی تحصیلی

 ( ۰  یادداشت )

قیمت پشت جلد ۱۱۰۰۰۰ ریال

این کتاب نایاب است

 

۶.

سال سوم

دوره‌ی راهنمایی تحصیلی

 ( ۰  یادداشت )

 

قیمت پشت جلد ۳۶۵۰۰ ریال

تخفیف ویژه خرید اینترنتی ۱۰ درصد

-----------------------------------------------------

قیمت نهایی ۳۲۸۵۰ ریال

۷.

سال اول دبیرستان

کتاب برگزیدۀ جشنوارۀ کتاب های آموزشی رشد

ویرایش : جهانگیر صالحی

 ( ۰  یادداشت )

قیمت پشت جلد ۴۲۰۰۰ ریال

این کتاب نایاب است

 

۸.

سال دوم دبیرستان

کلیّه‌ی رشته‌ها(به استثنای رشته‌ی علوم انسانی)

کتاب برگزیدۀ جشنوارۀ کتاب های آموزشی رشد , منتخب طرح سامان بخشي كتاب هاي رشد

 ( ۰  یادداشت )

 

قیمت پشت جلد ۱۱۰۰۰۰ ریال

تخفیف ویژه خرید اینترنتی ۱۰ درصد

-----------------------------------------------------

قیمت نهایی ۹۹۰۰۰ ریال

۹.

سال دوم آموزش متوسّطه

نظری (رشتهٔ ادبیّات و علوم انسانی)

 ( ۰  یادداشت )

 

قیمت پشت جلد ۱۰۰۰۰۰ ریال

تخفیف ویژه خرید اینترنتی ۱۰ درصد

-----------------------------------------------------

قیمت نهایی ۹۰۰۰۰ ریال

۱۰.

سال سوم آموزش متوسّطه

نظری (رشتهٔ ادبیّات و علوم انسانی)

 ( ۰  یادداشت )

 

قیمت پشت جلد ۱۲۰۰۰۰ ریال

تخفیف ویژه خرید اینترنتی ۱۰ درصد

-----------------------------------------------------

قیمت نهایی ۱۰۸۰۰۰ ریالصفحه آخر صفحه بعد صفحه قبل صفحه اول
گروه بندی کتاب ها